İZMİT TARİHİ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR!

Cumhuriyet kazanımlarımızın kentimizdeki simgesi, İzmit’in tarihinde önemli konuma sahip Halkevi binası şehir merkezinde ki birkaç tarihi binamızdan birisidir. Halkevi binasının üstlendiği görev, İzmit halkına geçmişten bir parça sunarak geleceğe şekil vermelerini de sağlamaktadır.

İzmit Halkevi de bu tarihsel gerçeklik ve kentsel bağlamda beliren yaşam parçalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Halkevi binası tarihi misyonu, kültürel katmanları, İzmit halkının hatıraları ve konumu ile kent imgesi halini almıştır.

Halkevi binasını yıkarak otoparka çevirmek isteyen, Halkevi binasını sadece kütle olarak gören zihniyet; mimari ve sanatsal bilgiden yoksun sığ bir fikri dillendirmekten öteye gidemez.

İzmit tarihi hiçbir zaman tartışmaya açık değildir! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi olarak Anıtlar Yüksek Kurulu’nu bahane ederek Cumhuriyet kazanımlarının kentimizdeki simgelerinden birisini çürümeye terk edilmesini asla kabul etmiyoruz. Yetkililerin defalarca söz verdikleri Halkevi tadilat işlemlerinin başlatmasını biran önce bekliyoruz.

 

Sivil Toplum Örgütlerini, Kent Bileşenlerini, Akademisyenleri ve de özellikle Kocaeli Mimarlar Odası’nı İzmit tarihinin önemli simgesi olan Halkevi binasının tıpkı SEKA modelinde olduğu gibi yıkılıp ranta açılmaması için sessiz kalmamaya davet ediyoruz.

 

İzmit halkını tartışacağı tek konu mimari ve sanatsal hiçbir konuda uzmanlığı olmayanların üzerine vazife olmayan konuları tartışmaya açamayacağı konusudur.

                                                          

 

                                                                                                                              

                                                                                                                             

 

 

              TAYLAN BİNGÖL

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

         KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI