TÜRKİYE KAZANACAK!

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı; hukuki, vicdani ve milli değildir. Yüksek Seçim Kurulu; milli iradeyi dikkate almamıştır, yok saymıştır.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak, şu hususları Kocaeli halkı ile paylaşmayı görev bilmekteyiz:

 

1. Bugün, yaşanan siyasi kaosun sorumlusu, tek kişi rejimidir. Tek kişi rejimi, giderek daha otoriter, daha baskıcı ve milli iradeyi inkâr edici bir yapıya bürünmüştür.

2. Özelde İstanbul’da yurttaşlarımızın, genelde de tüm Türkiye’de milletimizin iradesine açıktan darbe vurulmuştur.

3. Milli iradeye darbenin failleri bellidir. Yüksek Seçim Kurulu kararı, 24 Haziran 2018 seçimlerini de tartışmalı hale getirmiştir. Bu durumda, 24 Haziran seçimleri de derhal yenilenmelidir.

4. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; bütün Cumhuriyetçi güçlerin, ATATÜRK DEVRİMİ ortak paydasında, hemen buluşarak; milli iradeye sahip çıkmalarını, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduklarının altını çiziyoruz.

5. Cumhuriyetçi güçlerin birlikteliği için, Genel Merkezimiz siyasi partiler dahil olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla görüşmelere, başlamıştır.

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde var olan milli irade ilkesine sahip çıkmak, tek kişi rejimini çoğulcu parlamenter rejime dönüştürmek için demokrasiye tüm gücümüzle sarılacağız.

7. Gazi Meclisin yetkilerini iade edecek, Türkiye’ye demokrasiyi getirecek, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri savunacak Milli Mücadele Çatısı Atatürkçü Düşünce Derneği’dir. Atatürkçü Düşünce, gerçek Türkiye ittifakı, gerçek Türkiye zeminidir.

8. Derneğimiz, bir ve bütün olarak, 23 Haziran’da milli irade tekrar kazansın, milletimiz bölünmesin, ayrışmasın; terör örgütleri ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı mihraklar sevinmesin diye, tüm örgütleriyle ve üyeleriyle birlikte kapı kapı gezerek; demokrasi mücadelesini daha büyük kararlılıkla sürdürecektir.

 

Milli Mücadelemizin 100. yılında Atatürk’ün izinde yeniden Milli Mücadelenin tek adresi ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE’dir.

 

23 Haziranda;

 

TÜRKİYE KAZANACAK,

DEMOKRASİ KAZANACAK,

ATATÜRK DEVRİMİ KAZANACAK.