31 Ocak 1990’da yine hainler iş başındaydı. Atatürkçü, ulusalcı, demokrat ve devrimci, hocaların hocası, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, evine girecekken apartmanın içinde vücuduna yönelen kurşunlarla şehit edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuralı henüz 7 (yedi) ay olmuştu. Çalışmaları, çabaları belli ki karanlıktan beslenen güç odaklarını ürkütmüştü. Yok edilmesi gerekiyordu. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Önemli bir toplumsal önder bedenen ortadan kaldırılmıştı. Muammer Aksoy cinayeti, 1980 sonrası aydın katliamlarının ilk halkasıydı. Cinayet aydınlatılabilseydi, sonraki aydın katliamları yaşanmayacaktı.

Muammer Aksoy kimdi? Neler söylüyor, neler istiyordu. Dile getirdikleri kimleri rahatsız ediyor, çıkarlarına çomak sokuyordu?

  • Muammer Aksoy; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK Devleti” temel değerlerine bağlıydı.
  • ANAYASA HUKUKU uzmanıydı. 1961 Anayasası’nı hazırlayanlardan biriydi.
  • Katıksız bir ATATÜRKÇÜ idi. “Atatürkçü Düşünce Derneği’nin” kurucu başkanıydı.
  • “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” özlemindeydi!
  • “ULUSAL PETROL” davasının en büyük savunmanıydı!
  • EMPERYALİZME karşıydı!
  • Emperyalist çıkarlara hizmet eden TERÖR ve SAVAŞLARA karşıydı!

Her zamanki gibi siyasiler üzüntülerini ilettiler. Cinayeti aydınlatma sözü verdiler. Fakat sonuç değişmedi. Bizce de malum olan hainler, açığa çıkartılmadı.

Bir kez daha belirtiyoruz ki; Kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy’un “gerçek katilleri” çok uluslu tekeller ve içimizdeki işbirlikçileridir!

Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmesi en başta Uğur Mumcu’yu derinden etkiledi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy için “ kalpaksız Kuva-yi Milliyecilerin son temsilcisiydi” demişti. Muammer Aksoy cinayeti aydınlatılamadığı için, Uğur Mumcu da maalesef aynı kaderi paylaştı.

Bu ülkenin vatandaşlarının özgür ve onurla yaşamaları uğruna canlarını feda eden namuslu aydınlarımızın, “GERÇEK DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİN” anıları önünde saygı ile eğiliyor, bu ülkenin namuslu vatandaşlarının bir an önce uyanmasını ve “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” özlemine kavuşmamızı diliyoruz.

Değerli Atatürkçüler, 24 – 31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kabul edildi. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, ve Uğur Mumcu’nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor.

Ocak ayı, toplumsal hafızamızı yoklama zamanıdır. Ocak ayı, acıları bal eyleyerek, Atatürk Devrim ve İlkeleri’ne, üniter devlet yapımıza, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma zamanıdır.

Tüm yurtsever kurum ve kuruluşları, yurttaşlarımızı Atatürkçü Düşünce çatısı altında güç birliği yapmaya, karanlık güç odaklarına karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.