Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi 13. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı yapldı...

31 Mart 2021 Çarşamba günü Şube binasında yapılan toplantı sonrası şubemizin yönetim kurulu görev dağılımı:

Taylan BİNGÖL - Başkan

Sevim PEKYÖRÜR - Sekreter

Mecbure SERVİ - Sayman

Tuncay SAYILGAN - Başkan Yardımcısı (Eğitim Tanıtım ve STK)

Muhammet KOÇ - Başkan Yardımcısı (Örgütlenme ve Propaganda)

Ersoy KANDEMİR - Başkan Yardımcısı (Sağlık, Doğa Hakları ve Çevre)

Hakan FİDAN - Başkan Yardımcısı (Esnaf, Sanatkar ve İşçi Hakları)