DERNEĞİMİZ


DERNEĞİMİZ

ADD Kocaeli Şubesi yönetim kurulu görev dağılımı:

SEVİM PEKYÖRÜR            - Başkan

FUNDA TÜYSÜZ     - Sekreter

MEHMET TOKGÖZ        - Sayman

YÜCEL ALPAY DEMİR    - Başkan Yardımcısı (Eğitim Tanıtım ve STK)

ÜMRAN ESEN         - Başkan Yardımcısı (Örgütlenme ve Propaganda)

NOYAN BAYRAM           - Başkan Yardımcısı (Esnaf, Sanatkar ve İşçi Hakları)

BÜLENT SADIKOĞLU              - Üye