DERNEĞİMİZ


DERNEĞİMİZ

ADD Kocaeli Şubesi yönetim kurulu görev dağılımı:

Taylan BİNGÖL              - Başkan

Serhan ŞAHİNBAŞ     - Sekreter

Mecbure SERVİ          - Sayman

Tuncay SAYILGAN     - Başkan Yardımcısı (Eğitim Tanıtım ve STK)

Muhammet KOÇ         - Başkan Yardımcısı (Örgütlenme ve Propaganda)

Hakan FİDAN             - Başkan Yardımcısı (Esnaf, Sanatkar ve İşçi Hakları)

Mustafa IŞIK              - Üye