Değerli vatanseverler, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Kocaeli Şubemiz öncülüğünde bugün burada toplanarak suç duyurusunda bulunma sebebimiz; AKP Grup Başkanvekili Mahir ÜNAL’ın Cumhuriyetimize karşı düşmanlığını Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda itiraf etmesidir.

Cumhuriyet karşıtı ve Türkçe düşmanlığını itiraf eden AKP’li Mahir ÜNAL yirmi yıldır Cumhuriyetimiz sayesinde iktidar olan AKP hükümetinin grup başkan vekilidir. Üstelik te Cumhuriyet ve Türkçe düşmanlığını itiraf etmek için seçtiği kitle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Cumhuriyeti emanet ettiği TÜRK GENÇLERİDİR!

Elbette bugün burada uzun uzun Cumhuriyet kazanımları ile ilgili tarih dersi verecek değiliz ancak bir namus ve şeref dersi vermeden de geçmeyeceğiz.

Cumhuriyet'in Harf Devrimi, Dil Devrimi ve aydınlanma mücadelesi; bilimi ve eğitimi bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkartıp tüm millete kazandırmıştır. Bu devrimlerle millet bilincini kazandık, emperyalizmin her türlü saldırısını defettik. Cumhuriyetimize karşı içerden ve dışardan gelecek tüm saldırılara karşı da yine bu devrimlere sıkı sıkıya tutunacağız.

Hepimizin bildiği üzere Anti-Kemalist karşı devrimci zihniyet gerek memurları ile gerek valileri ile gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizdeki uzantıları ile her seferinde toplumumuzun nabzını ölçmek için benzeri cümleler kuruyor. Ancak Kocaeli Valisi örneğinde gördüğümüz gibi bu girişimlerin sonucu sadece “U dönüşü” dür. Bu dönüşlerde en büyük pay ise bugün burada toplanan siz değerli vatanseverlerin korkmaksızın kararlı ve onurlu duruşudur.

Yargının ülkemizde geldiği umutsuz durum elbette bizleri kaygılandırıyor ancak Cumhuriyetimize karşı işlenen suçların en azından günümüzde kayıt altına alınması, yeniden inşa edilecek olan Atatürk Türkiye’sinde büyük önem kazanmaktadır.

AKP Grup Başkanvekili Mahir ÜNAL’ın sözleri bir ifade özgürlüğü değil, anayasamızın değiştirilemez maddelerine karşı bir suçtur. Aynı zamanda çıkarmaya muktedir oldukları dezenformasyon yasası kapsamında da suçtur. Çünkü yalan bilgidir. Dolayısı ile Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz.

Bugün burada meclisten yemin etmemiş olsak da devletimizin varlığı ve bağımsızlığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyan namuslu ve şerefli inşalar olarak toplandık.

Gazi Meclis’imizin kürsüsünden; devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağına; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağına; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına; büyük Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine ant içenlerin, namusu ve şerefini siz değerli vatanseverlerin taktirine bırakıyoruz.

Değerli vatanseverler;

Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri ile hesaplaşmak isteyen, “Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor.” Cümlesini kuran İskipli Atıf’ın torunları varsa, İzmir’de işgalci Yunan askerini denize döken Ebedi Baş Komutanımız Mustafa Kemal’in askerleri de görevin başındandır.

Taviz vermeyeceğiz. Siyaset yapmıyoruz, cumhuriyet devrimlerini koruyoruz.