ÜYELİK ŞARTLARI


ÜYELİK ŞARTLARI

A- ÜYELERDE ARANAN NİTELİKLER
Atatürkçülüğü bir davranış ve yaşam biçimi olarak benimsemiş her yurttaş, üye olmak için başvurabilir.

B- ÜYELİK İŞLEMLERİ
Üyeliğe başvuru Şubeye yapılır. Üyelik, Şube Yönetim Kurulunun alacağı kararı Genel Yönetim Kurulunun onamasıyla başlar.
Üyelik başvuruları üyenin ikametgahında (ev-işyeri) bulunan şubeye yoksa en yakın şubeye yapılır.
Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç adet başı açık fotoğraf ile yükümlülüklerini yerine getiren en az iki dernek üyesinin kişi hakkındaki görüşlerini içeren üye başvuru formunun Şube Başkanlığına verilmesi ile başlar. Üyelik Başvuru formu Şube Yazmanınca incelenir, varsa eksiklikler başvuru sahibine tamamlattırılır. Üyelik başvurusu Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Kararın bir örneği ile birlikte, üyelik başvurusu kabul edilmeyenler dahil tüm başvurular Genel Merkeze gönderilir. Genel Yönetim Kurulu gerekli incelemeleri yaparak üyelik başvurularını onaylar veya gerekçesiz reddeder. Üyeliğe kabul edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere Genel Merkez Üye Kayıt Numarası verilerek başvuru formları şubesine gönderilir. Üyelik Genel Merkezin üye numarası vermesiyle başlar.
Üye, Genel Merkezce verilen kayıt numarası ile birlikte Şube Üye Kayıt Defterine yazılarak kaydedilir. Başvurusu kabul edilmeyenlerin formları istekleri halinde iade edilir. Başvuru Formları ilgili Şubede saklanır.
Genel Merkezce düzenlenen Üye Kimlik kartları Şube Yönetim Kurulu tarafından üyelere verilir.